Partner merytoryczny

Kancelaria prawna A. Sobczyk i Współpracownicy jest wyspecjalizowana w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie prawa pracy. Jest jedną z największych, jeśli nie największą kancelarią zajmującą się prawem pracy w Polsce. Kancelaria posiada szczególną kompetencje i wieloletnie doświadczenie w zakresie zbiorowego prawa pracy, wspierania zarządów spółek w negocjacjach i sporach ze związkami zawodowymi, w zakresie zwolnień grupowych, czasu pracy, ochrony dóbr osobistych, rozwiązywania problemów związanych z dyskryminacją w zatrudnieniu oraz mobbingu. Kancelaria prowadzi dla swoich klientów procesy sądowe na terenie całego kraju. Od wielu lat w rankingach krajowych kancelaria wskazywana jest jako lider lub wicelider w zakresie prawa pracy w Polsce. Od trzech lat w renomowanym rankingu Chambers and Partners, kancelaria wskazywana jest samodzielnie lub jako jedna z dwóch najlepszych w tej dyscyplinie. Pracami kancelarii kieruje dr hab. Arkadiusz Sobczyk, wykładowca w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.