Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami powstało w maju 1994 roku. Obecnie liczy około 1100 członków, którzy aktywnie działają w 14 oddziałach regionalnych: w Białymstoku, Bydgoszczy i Toruniu, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu.

Celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska zawodowego związanego z zarządzaniem ludźmi (HRM), zapewnienie wymiany praktycznej, fachowej wiedzy w kraju i na świecie, opracowywanie i propagowanie standardów odnoszących się do działalności związanej z zarządzaniem kadrami w organizacjach, jak również reprezentowanie jego interesów wobec władz państwowych, związków pracodawców, pracobiorców czy opinii publicznej.

Główne inicjatywy Stowarzyszenia to:

 • organizacja konferencji (w tym cykl Konwent HR), spotkań, kongresów i seminariów poświęconych tematyce zarządzania ludźmi i aktualnym problemom praktyki funkcjonowania działów personalnych w przedsiębiorstwie;
 • Program Edukacji Profesjonalnej HR – projekt wspierający rozwój kwalifikacji zawodowych pracowników działów personalnych;
 • regularne, comiesięczne spotkania członków w ramach oddziałów regionalnych na terenie całej Polski;
 • opracowywanie standardów zawodu menedżera personalnego;
 • realizacja projektów finansowanych z funduszy UE (m.in. w ramach jednego z Partnerstw w IW EQUAL, projekty „Inwestycja w Kadry”, „Usługi związane ze wsparciem zwolnienia monitorowanego”, „Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej pięćdziesiątego roku życia”, projekty Leonardo da Vinci);
 • organizacja misji studyjnych z zakresu zarządzania kadrami;
 • budowanie platformy wymiany informacji i doświadczeń osób związanych zawodowo z HRM;
 • realizowanie projektów, mających na celu podnoszenie poziomu zarządzania zasobami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach.

Już od ponad 3 lat Stowarzyszenie organizuje cykl konferencji Konwent HR. Tematyka każdego z Konwentów poświęcona jest innemu obszarowi zarządzania personelem. Jej największą zaletą jest aktualność poruszanych zagadnień, które na bieżąco są konsultowane ze środowiskiem HR, tak aby uwzględniała najistotniejsze kwestie związane z dziedziną zarządzania zasobami ludzkimi.

Na rok 2006 zostało zaplanowanych 5 konferencji:

 • Konwent HR – Prawo Pracy 2006 – 27 lutego 2006 r.,
 • Konwent HR – Dobór i Zarządzanie Karierą – 27 kwietnia 2006 r.,
 • Konwent HR – Motywowanie i Wynagradzanie – 22 czerwca 2006 r.,
 • Konwent HR – Prawo Pracy – 28 września 2006 r.,
 • Konwent HR – Psychologia i Rozwój – 28 listopada 2006 r.

Informacje o Konwentach HR są zamieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia www.pszk.org.pl.

PSZK jest członkiem World Federation of Personnel Management Associations, organizacji zrzeszającej ponad 300 tys. członków na 5 kontynentach i w 53 krajach oraz European Association for Personnel Management zrzeszającego 24 krajowe stowarzyszenia państw europejskich.