Regulamin

 1. Konkurs ma charakter ogólnopolski i otwarty.
 2. Celem konkursu jest promocja i podnoszenie prestiżu zawodu Kadrowego, motywowanie do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji oraz stwarzanie płaszczyzny dla integracji środowiska.
 3. Organizatorami konkursu są:
  1. InsERT S.A. – lider oprogramowania dla firm;
  2. Serwis Prawno-Pracowniczy, INFORmator Prawno-Podatkowy oraz Dziennik Gazeta Prawna.
 4. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby zawodowo zajmujące się kadrami i płacami. W przypadku zajęcia jednego z dwóch pierwszych miejsc przez tę samą osobę w kolejnych trzech edycjach konkursu, zwycięzca otrzymuje Złoty Certyfikat. Jednocześnie osoba taka nie może wziąć udziału w kolejnej edycji konkursu.
 5. Konkurs składa się z 3 etapów.
 6. W pierwszym etapie uczestnik odpowiada na 30 pytań. Pytania mają formę testu zamkniętego i są zamieszczone na stronie www.kadrowy-roku.pl. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o wypełnienie ankiety do 7 listopada 2010 roku.
 7. Do drugiego etapu przechodzi 100 osób, które otrzymały największą liczbę punktów. Jeżeli więcej osób uzyska taką samą liczbę punktów, o przejściu do kolejnego etapu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
 8. W drugim etapie uczestnicy odpowiadają na pytania zamieszczone w 3 zestawach. W zestawie znajduje się jedno pytanie opisowe, jedno testowe oraz zadanie do rozwiązania. Odpowiedź na pytanie maksymalnie może mieć objętość 2 stron tekstu, czcionka Times New Roman 12 punktów, format strony A4.
 9. Zestawy pytań konkursowych będą ukazywać się na łamach Serwisu Prawno-Pracowniczego, INFORmatora Prawno-Podatkowego, Dziennika Gazety Prawnej oraz na stronie internetowej www.kadrowy-roku.pl.
 10. Odpowiedzi należy przesyłać na adres poczty elektronicznej e-mail: kadrowyroku [at] infor.pl w ciągu tygodnia od daty publikacji każdego zestawu. Wraz z odpowiedziami należy podać imię, nazwisko, nazwę firmy, stanowisko służbowe, telefon kontaktowy i dokładny adres.
 11. Do trzeciego etapu przechodzi 10 osób, które uzyskały największą liczbę punktów w drugim etapie. Jeżeli więcej osób uzyska taką samą liczbę punktów, o przejściu do trzeciego etapu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
 12. W trzecim etapie uczestnik odpowiada pisemnie na 10 pytań testowych w obecności jury składającego się z przedstawicieli Organizatorów oraz przedstawicieli Partnera merytorycznego.
 13. Zwycięzcą konkursu jest osoba, która otrzymała największą liczbę punktów w trzecim etapie.
 14. Trzeci etap odbywa się w Warszawie. O dacie i miejscu przeprowadzenia trzeciego etapu osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane na trzy tygodnie wcześniej.
 15. Podmiotem odpowiedzialnym za merytoryczną ocenę pytań i odpowiedzi uczestników jest A. Sobczyk i Współpracownicy Kancelaria Prawna.
 16. Wszelkie wątpliwości są rozstrzygane przez organizatorów konkursu i ich decyzje są ostateczne. Mierzalność wyników odbywa się na podstawie danych zgromadzonych przez organizatora. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne, poprawność działania oprogramowania, które uniemożliwia udział w konkursie.
 17. Uczestnik, przystępując do konkursu, wyraża także zgodę na zamieszczenie swoich danych w bazie INFOR PL S.A. i InsERT S.A. oraz wykorzystywanie ich w celach marketingowych INFOR PL S.A. oraz partnerów biznesowych (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) z możliwością wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizowania.
 18. Udostępnione dane będą służyły również wyłonieniu zwycięzcy przez firmę InsERT S.A. oraz INFOR Biznes Sp. z o.o. i INFOR Ekspert Sp. z o.o. oraz w celu dostarczenia kodów dostępu do e-wydania Dziennika Gazety Prawnej i serwisu www.kadry.infor.pl.
 19. Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu otrzymają wyróżnienia, uczestnicy trzeciego etapu – dyplomy, a osoby, które zajęły trzy pierwsze miejsca – statuetki, które zostaną wręczone w Warszawie na uroczystej gali. O dacie i miejscu uroczystej gali poinformujemy osoby zainteresowane na trzy tygodnie wcześniej.
 20. Nagrodami w konkursie będą: prenumerata czasopism, których wydawcą jest INFOR Biznes Sp. z o.o. i INFOR Ekspert Sp. z o.o., pakiety oprogramowania wspomagającego zarządzanie firmy InsERT oraz inne nagrody ufundowane przez sponsorów.
 21. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona po zakończeniu konkursu w czasopismach: Serwis Prawno-Pracowniczy, INFORmator Prawno-Podatkowy, Dziennik Gazeta Prawna.