Personel i Zarządzanie

Personel i Zarządzanie to wyjątkowy miesięcznik dla menedżerów i właścicieli firm w całości poświęcony zarządzaniu firmą i jej pracownikami. Na ponad 120 stronach przedstawia porady, jak skutecznie zarządzać m.in.: wynagrodzeniami i kosztami pracy, kompetencjami, zmianami, wiedzą, szkoleniami, komunikacją w firmie, kulturą organizacyjną, systemami informatycznymi. Upowszechnia efektywne sposoby organizowania pracy, ułatwia tworzenia elastycznych struktur w przedsiębiorstwach i instytucjach, umożliwia kierowanie i zarządzanie zgodnie z normami prawa pracy. Radzi, jak skutecznie rekrutować i oceniać pracowników oraz kierować zespołem.

Na łamach pisma prezentowane są artykuły praktyków zarządzania, doradców personalnych i szkoleniowców, pracowników naukowych państwowych uczelni i prywatnych szkół biznesu. Tematy publikacji wybierają Czytelnicy.

Stałe działy:

  • Punkt widzenia – raporty, wywiady, dyskusje i sondy redakcyjne dotyczące aktualnych i ważnych, często nowatorskich i kontrowersyjnych zdarzeń i trendów na rynku pracy;
  • Zarządzanie – techniki i narzędzia – artykuły narzędziowe i studia przypadków ułatwiające zarządzanie firmą oraz kreowanie przewag konkurencyjnych dzięki nowoczesnej polityce personalnej;
  • Sztuka kierowania – publikacje poradnicze i szkoleniowe umożliwiające doskonalenie nowoczesnych kompetencji menedżera;
  • Prawo dla menedżera – informacje, podstawy prawne, orzeczenia i komentarze pomagające kierować i zarządzać pracownikami zgodnie z regułami polskiego i europejskiego prawa pracy.

Cykliczne opracowania tematyczne:

  • Temat na czasie – informacje i komentarze o dostępnych na rynku produktach i usługach dla firm;
  • Temat numeru – opinie, oceny i komentarze dotyczące metod, technik i narzędzi zarządzania firmą i jej pracownikami.

Fachowe dodatki:

  • Bank Ofert Szkoleniowych – zawiera oferty szkoleń, informacje o firmach szkoleniowych i ośrodkach konferencyjno-szkoleniowych;
  • Ekspert Personalny – stały dodatek, w którym eksperci odpowiadają na pytania Czytelników zgłaszane do redakcji telefonicznie (0-22) 530-42-52 oraz pocztą elektroniczną personel [at] infor.pl;
  • Ekspert Prawny – stały dodatek tworzony przez odpowiedzi ekspertów na pytania Czytelników dotyczące interpretacji przepisów prawa pracy i ubezpieczeń.

Artykuł na zamówienie:

  • czytelnicy mogą zamawiać w redakcji artykuły narzędziowe, raporty i porady z dziedziny zarządzania i kierowania; zamówienia przyjmowane są telefonicznie pod numerem (0-22) 530-42-52 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej personel [at] infor.pl.