Serwis Prawno-Pracowniczy

Serwis Prawno-Pracowniczy to profesjonalny tygodnik służb kadrowych, który ukazuje się od 1995 r. na polskim rynku wydawniczym. Zamieszczane w Serwisie PP artykuły zawierają praktyczne porady z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatków i wynagrodzeń pracowniczych, bezpieczeństwa i higieny pracy.

W naszym czasopiśmie można znaleźć wyjaśnienia wątpliwości wynikających z interpretacji przepisów prawa, komentarze do ustaw i aktów wykonawczych. Czytając Serwis PP możesz zapoznać się z najnowszymi unormowaniami i wykładnią prawa, potrzebną w codziennej pracy zawodowej.

Raz w miesiącu Serwis PP ukazuje się w formie książkowej, zawierającej wyczerpujące omówienie jednej z dziedzin związanych z zatrudnieniem. Opracowania książkowe, które ukazały się w tym roku, to m.in.: „Wynagrodzenia i systemy motywacyjne”, „Niewypłacalność pracodawcy – praktyczne zagadnienia”, „Nieprawidłowości najczęściej kwestionowane przez inspektorów pracy”.

Serwis Prawno-Pracowniczy prezentuje również w dziale „Z wokandy” obszerne omówienia najnowszych, niepublikowanych orzeczeń Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego.


Kto nas czyta?

Serwis Prawno-Pracowniczy skierowany jest głównie do kadry kierowniczej firm i pracowników służb personalnych. Czytany jest również przez osoby zajmujące się sprawami socjalnymi i bhp.

Do głównych odbiorców Serwisu PP należą przedsiębiorstwa handlowe, produkcyjne, usługowe, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe. Naszymi prenumeratorami są także samorządy, służba zdrowia i placówki oświatowe. Chętnie korzystają z naszych porad także osoby prowadzące sprawy pracownicze w małych i średnich przedsiębiorstwach.


Kto dla nas pisze?

Autorami publikowanych na łamach Serwisu Prawno-Pracowniczego artykułów są wysokiej klasy specjaliści z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wśród nich są m.in. przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Gospodarki, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy oraz osoby zajmujące się na co dzień praktycznym stosowaniem przepisów: sędziowie, adwokaci, radcy prawni, doradcy personalni.


Stałe dodatki

W Serwisie PP znaleźć możesz stałe dodatki tematyczne, takie jak:

  • Kontrowersyjne Orzecznictwo Sądowe – czyli najciekawsze wyroki i orzeczenia sądowe opatrzone praktycznym komentarzem;
  • Kompendium Kadrowe – czyli zawierające liczne przykłady monotematyczne opracowanie wybranego tematu z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń, spraw socjalnych, wynagrodzeń itp.;
  • Płyty CD – zawierające oprócz przepisów prawnych, orzecznictwa i praktycznych porad, także przydatne w codziennej pracy bazy teleadresowe, formularze i wzory pism, kalkulatory, aktualne wskaźniki i stawki.

Prenumeratorzy Serwisu PP mogą również korzystać z internetowej wersji czasopisma na stronie www.spp.infor.pl, na której znajdują się archiwalne wydania tygodnika z kilku ostatnich lat.