Zestaw 2

 1. Pytanie opisowe: Odwołanie pracownika z urlopu – za i przeciw.
 2. Adam Z. odmówił zapoznania się z treścią pisma zawierającego oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu mu umowy o pracę. Następnego dnia rano pracodawca wysłał mu pismo faksem do domu. Pracownik nadal stawiał się do pracy, argumentując, że oświadczenie woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę nie zostało prawidłowo złożone i wobec tego nie jest skuteczne. Czy pracownik miał rację:
  1. Nie, gdyż pracodawca wysłał faksem pismo z oświadczeniem woli o wypowiedzeniu i dlatego spełnił wszystkie wymagania dotyczące złożenia oświadczenia woli drugiej stronie umowy i jego skuteczności.
  2. Tak, pracodawca nie spełnił warunków złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu – pracownik nie zapoznał się z pismem, a więc stosunek pracy trwa nadal.
  3. Tak, gdyż oświadczenie o wypowiedzeniu musi dla swej skuteczności zostać złożone w formie pisemnej, którego to wymogu nie spełnia wysłanie faksem, a pracownik nie zapoznał się z jego treścią, a więc nie doszło do skutecznego złożenia oświadczenia woli przez pracodawcę.
  4. Nie, gdyż odmowa pracownika zapoznania się z treścią oświadczenia pracodawcy nie wpływa na skuteczność złożenia oświadczenia zawierającego wypowiedzenie umowy i jeżeli pracownik skutecznie na drodze sądowej nie wzruszy oświadczenia woli pracodawcy, stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia.
 3. Pracownik po zakończeniu zmiany, wychodząc z pracy, spadł ze schodów przed drzwiami wejściowymi i zwichnął prawą nogę. Czy opisane zdarzenie można zakwalifikować jako wypadek przy pracy? Proszę uzasadnić krótko swoją odpowiedź.